Day: April 3, 2017

DAC-AMP Sennheiser GSX 1000 มีความสามารถในการใช้งานอย่างไร

แม้ว่าการเล่นเกมส์ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเน้นที่เรื่องของกราฟฟิกภาพเป็นหลัก ประเภทว่าภาพจะต้องสวย ภาพจะต้องดูแล้วสมจริง แต่สำหรับหลายๆ คนนอกจากเรื่องของภาพแล้วเรื่องของคุณภาพเสียงก็เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาค่อนข้างจะคำนึงถึงเป็นอย่างมาก อาจจะด้วยความที่เกมบางประเภทมันจำเป็นต้องใช้เสียงในการสร้างอารมณ์ หรือบางเกมก็จำเป็นต้องรู้ว่าเสียงที่ออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวมันสื่อถึงอะไรได้บ้าง พอเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นเรื่องของตัวที่จะช่วยสร้างให้เสียงของเกมเกิดขึ้นมาได้อย่างพวกลำโพงหรือแอมป์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว