Day: July 6, 2017

วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่แต่โบราณควรแก่การไปกราบสักการะ

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ชาวไทยส่วนมากเติบโตมากับพระพุทธศาสนาจึงไม่แปลกที่จะมีวัดวาอารามอยู่ทุกหนตำบลแห่ง ไม่ว่าจะไปทิศไหน จนวัดกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนไปสักการะบูชาเสริมสิริมงคลกับชีวิต อีกจังหวัดหนึ่งที่มีวัดวาอารามมากมายแต่สมัยโบราณ ผู้คนนิยมไปสักการบูชากันมากนั่นก็คือจังหวัดอยุธยา มีวัดโบราณในตำนานที่ผู้คนร่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ และอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ วัดท่าการ้อง

วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่ที่บ้านท่า ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางแถบทิศตะวันตก ตั้งอยู่กลางชุมชนมุสลิมสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านท่ากับหมู่บ้านการ้อง เป็นวัดโบราณที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวปี พ.ศ.2076 หรือสมัยรัชกาลที่ 1 เพราะมีสถาปัตยกรรมภายในตรงกับในช่วงเวลานั้น แต่เพราะไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าเป็นพระอารามหลวงจึงคาดว่าน่าจะเป็นวัดธรรมดาที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น จากนั้นราวปี พ.ศ.2076 ครั้งอยุธยาเสียกรุงให้กับพม่า วัดแห่งนี้ก็ถูกทิ้งให้รกร้างจนชำรุดทรุดโทรม ได้รับการบูรณะอีกครั้งเมื่อราวสมัยรัชกาลที่ 3-5 จนมาถึงสมัยปัจจุบันก็มีการบูรณะและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพราะถือว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณ