Month: July 2019

Trip to pay homage to 9 temples Chachoengsao

ลุยวันหยุดไปกับทริปไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา

สำหรับวันหยุดที่กำลังจะมาถึง ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะพาครอบครัวไปที่ไหนดี เราขอแนะนำทริปสายบุญ ‘ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา’ โดย ‘เมืองแปดริ้ว’ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางแค่ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น

สายบุญ ทริปไหว้พระ 9 วัด ใน 1 วัน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ‘หลวงพ่อโสธร’ ฝีมือช่างล้านช้าง ท่านเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้วมาอย่างช้านาน มีประวัติเล่าว่าท่านเป็นพระพุทธรูปทีลอยทวนขึ้นน้ำมา จนกระทั่งมีผู้อัญเชิญท่านมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2313 สมัยต้นกรุงธนบุรี

 1. วัดจีนประชาสโมสร หรอ วัดเล่งฮกยี่

วัดจีนที่ปฏิบัติตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งขยับขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯมหานคร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งท่านเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี ชื่อภาษาจีนของวัด คำว่า ‘ฮก’ แปลว่า โชคลาภ ส่วนคำว่า ‘เล่ง’ หมายถึง มังกร เมื่อนำมารวมกันจึงแปลได้ว่า มังกรแห่งโชค นั่นเอง

 1. วัดโพธิ์บางคล้า

วัดแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2310-2325 สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ปรากฏให้เห็นถึงศิลปะอยุธยากับรัตนโกสินทร์ผสมผสานรวมกันได้อย่างลงตัว ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์ นอกจากนี้คุณสามารถรับชมค้างคาวแม่ไก่ซึ่งเกาะอยู่ตามต้นไม้ภายในวัดได้ด้วย

 1. วัดสมานรัตนาราม

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง มีองค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุข ขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย และบริเวณรอบๆ ฐานจะประกอบด้วยพระพิฆเนศทั้ง 32 ปาง ประดิษฐานอยู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากการมากราบไหว้ด้วยหัวใจอันเปี่ยมไปด้วยศรัทธาแล้ว คุณจะยังได้รับชมทัศนีย์ภาพของแม่น้ำบางปะกงอีกด้วย

 1. วัดชมโพธยาราม

มีจุดเด่น คือ เป็นวัดแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งก่อสร้างสังเวชนียสถานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบนมัสการครบทั้ง 4 ตำบล ได้แก่…

 • สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ หรือ ‘ลุมพินี’
 • พุทธิยาเจดีย์ตรัสรู้ เจดีย์สีเหลืองทองอร่าม มีความสวยงาม อันหาชมได้ยากยิ่ง
 • เจดีย์ปฐมเทศนา ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
 • สถานที่ปรินิพพาน
 1. วัดอุภัยภาติการาม

วัดญวนลัทธิมหายาน เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีชาว ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน เดินทางมานมัสการกราบไหว้อยู่เป็นประจำ

 1. เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ

เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ มีความสูง 119 เซนติเมตร, น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ในมือของเจ้าแม่กวนอิมถือคัมภีร์อยู่ อันสื่อถึงการสั่งสอนมนุษย์ทุกชนชั้นวรรณะ แห่ง มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม

 1. วัดเขาดิน

เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามอันโดดเด่น อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งยังรักษาสภาพธรรมชาติ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความสวยงามนี้นี่เอง ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นสำนักงานปฏิบัติธรรม พร้อมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2546

 1. วัดสัมปทวนนอก

มีภาพปูนปั้นประวัติความเป็นมาของชาวฉะเชิงเทรา ได้อย่างน่าดูชม เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างพระอุโบสถ ในปี พ.ศ. 2479 แต่เสร็จในปี พ.ศ. 2496 เพราะสะดุดกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาพปูนปั้นแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถ บอกเล่าความเป็นมาของเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งสภาพชีวิตของผู้คนของแม่น้ำบางปะกง ได้ออกมาสวยงาม